FALUN GONG – även känt som Falun Dafa, är en avancerad kultiveringsmetod ämnad att förbättra sinne, kropp och själ. Falun Gong är mer relaterat till övningsdelen med rörelser, medan Falun Dafa är namnet på denna kultiveringsväg. Qigong är det österländska sättet att förädla kropp och sinne genom mjuka övningsrörelser och meditation. Ursprungligen var det olika kultiveringsvägar, vilka hade vackra namn som tex, Stora Buddha-kultiveringsmetoden. I dagens Kina har kultiveringsvägarnas undervisning, andliga dimension och inre aspekter förlorats och man har skapat det modernt anpassade ordet qigong och fokuserar framför allt på att göra övningar, för att stärka hälsan. Det finns tusentals olika stilar och qigong-skolor och de utgör en del av det vardagliga livet i länder som Kina. Liksom Tai Chi och yoga, har även qigong de karaktäristiska långsamma rörelserna och hälsoförbättrande effekter.

Falun Gongs övningar

Falun Gong har fem olika övningar – varav en är en sittande meditation. Övningarna görs med ett rent och lugnt sinne. Efter att ha gjort övningarna känner man sig i allmänhet harmonisk och full av energi. Människor i alla åldrar kan göra rörelserna och de lärs alltid ut kostnadsfritt.

Falun Gongs principer

Falun Gong, eller Falun Dafa, är en unik kultiveringsväg då den sträcker sig bortom målet att stärka hälsan och hålla sig frisk, mot att nå andlig upplysning. Den universella principerna Sanning Godhet Tålamod utgör grunden i Falun Gong, som erbjuder en djupgående förståelse av livets alla aspekter. Mer ingående detaljer finns i böckerna "Falun Gong*" och "Zhuan Falun", vilka ger en grundlig förståelse av Falun Gongs innebörd.

Inom Falun Gong menas att ökad andlig förståelse, mental eller fysisk förbättring inte kan uppnås endast genom att göra en serie rörelser eller genom att använda en särskild teknik eller metod. Inom Falun Gong sägs det att en förbättring inom dessa områden endast kan uppnås genom genuin kultivering av ens Xinxing – förbättra sig som människa, eller sinnets/hjärtats natur och moral, (xin betyder hjärta eller sinne, xing betyder natur) och är lika viktigt som att göra rörelserna, de två går hand i hand. Förutom att göra rörelserna, försöker Falun Gong-utövare att vara godhjärtade, vänliga, ärliga och omtänksamma - följa principen Sanning Godhet Tålamod under alla omständigheter.

Falun Gongs utveckling

Falun Gong är en urgammal metod. Den presenterades för allmänheten i Kina 1992 av Li Hongzhi, som anpassade den ursprungliga formen för att kunna ges allmän spridning, då dessa saker tidigare övades i hemlighet. Li Hongzhi kallas ofta Lärare Li eller Mästare Li. Dessa benämningar, ”Lärare” och ”Mästare” används i Öst som ett tecken på respekt och erkännade av hög kunskap och förståelse. Falun Gongs popularitet växte snabbt, spreds från person till person i och med att allt fler lärde känna de otaliga berättelserna om mirakulösa hälsoeffekter och dess djupgående principer. Falun Gong utövas nu i fler än 60 länder världen över. 1999 uppskattades det att det fanns 100 miljoner utövare.
Falun Gong är ideellt och avgiftsfritt.


Göteborg maj 1995
Li Hongzhi gav en föreläsningsserie under sju dagar


Falunemblemet

Falun Dafas symbol innehåller Tao-skolans yin/yang-symbol och Buddha-skolans wan-tecken, (swastika på sanskrit). Swastikan har funnits bland olika kulturer runt hela jorden under många tusen år och har symboliserat lycka och välgång.

 

Utmärkelser och erkännanden

Falun Dafa och dess grundare Li Hongzhi har runtom i världen tillerkänts fler än 800 proklamationer.

• På den Orientaliska Hälsomässan 1992 utsågs Falun Gong till "Stjärn-Qigong-Metoden". "Falun Gong har visat sig vara stjärnan bland kultiveringsmetoderna på mässan. Som allmän rådgivare för mässan är det min plikt att rekommendera Falun Gong för er alla."- Prof. Jiang Xuegei, Orientaliska Hälsomässan, dec. 1992

• Falun Gongs Li Hongzhi, särskilt inbjuden av Orientaliska Hälsomässan 1993, hedras med "Priset för Avancerad Gränsvetenskap". - Expertkommittén, Orientaliska Hälsomässan, dec. 1993

• "Li Hongzhi utgör ett slående exempel på osjälvisk hängivenhet och tjänande i det att han sätter andras intressen före sina egna, till gagn för mänsklighetens välgång." - Proklamation av San Franciscos borgmästare Willie L. Brown, juli -99

• "Falun Dafa baserar sig på den universella kvaliteten Zhen, Shan, Ren (Det Sanna, Godhet, Tålamod), och har uråldriga rötter i historien. - Chicagos borgmästare Richard M. Daley


Falun Dafas litteratur

Falun Gong* är introduktionsboken, den tar upp frågor som kultiveringens innebörd, rörelse-övningarna samt frågor och svar. Zhuan Falun är huvudboken, den förklarar den djupare innebörden av Falun Dafas principer och ger svar på många frågor om kultivering, livet och universum. Böckerna kan fritt tas hem från svenska falundafa.org där man även får veta mer om:

• Falun Gong
• Böckerna
• Övningarna
• Frågor och svar
• Audio & Video
• Kontaktpersoner och
   övningsplatser
• Falunemblemet
• Utmärkelser och erkännanden


Falun Dafa: 1992-2002

"I historiens eviga flöde är mänskliga liv lika flyktiga som en blommas blomstringstid. I universums gränslösa himlavalv är den mänskliga visdomen lika obetydlig som ett litet senapsfrö. Hur många visa män har inte sökt mödosamt, med hopp om att finna livets eviga, sanna mening?"
Läs hela*
Introduktionsboken hette tidigare Kinesisk Falun Gong