Analys av CCTV:s självbränningsrapportering

En vecka efter den så kallade ”självbränningen” på Himmelska Fridens torg, satte CCTV igång med en massiv televisions-, tidnings- och radiokampanj som tydligt avsåg att väcka upp panik och rädsla för Falun Gong hos det kinesiska folket. En oberoende studio i Los Angeles, USA, gjorde en återrekonstruktion och analys av CCTV:s ”rapportering” av händelsen och avslöjade en rad av besvärande motsägelser och uppenbara lögner i Kinas berättelse. Se deras upptäckter här.

Se online [ hög | låg ]
Ta hem [ hög | låg
| script ]
Engelsk 18.13 min

Bildsekvens

En iscensatt tragedi – den så kallade "självbränningen – en regisserad propagandahändelse
Ny video analyserar de många störande inslagen i denna tragiska incident och avslöjar regimens kriminalitet.

Se online:  [ hög | låg ]
Ta hem [ hög | låg | mpg ]

Svenskt tal 13.51 min

Självbränningsdramat:
Granskningen av en propagandahändelse

Den 23 januari 2001, dagen före det kinesiska nyåret, rapporterades att fem personer hade satt eld på sig själva på Himmelska Fridens torg i Peking.

En vecka senare sände CCTV, den kinesiska statstelevisionen, ett program med en film som visade händelsen men antalet offer hade utökats till sju. På frågan hur det kunde komma sig att regeringen så snabbt kunde videofilma händelsen om det inte var en iscensatt sådan, så uppgav flera statsägda kinesiska tidningar att filmens närbildstagningar hade tagits från den videofilm som konfiskerats från CNN.

I programmet sände CCTV också de hjärtskärande bilderna på 12-åriga Liu Siying som hade allvarliga brännskador. Hennes mor Liu Chunling miste sitt liv genom det inträffade. Regeringen intensifierade kampanjen mot Falun Gong genom att tvinga alla medborgare att skriva under ett formulär som fördömde Falun Gong. Genom att använda bilderna på Liu Siying för att underblåsa allmänhetens hat mot Falun Gong, hoppades regeringen att kunna rättfärdiga det sedan länge pågående våldsamma nedslaget mot Falun Gong.

Västerländsk media är skeptisk

När den kinesiska statskontrollerade nyhetsbyrån Xinhua släppte historien om fem människors självbränning på Himmelska fridens torg, vilka rapporterades vara Falun Gong-utövare, så återgav till en början världens nyhetsbyråer historien ordagrant. Bara ett par dagar senare släppte emellertid Washington Post, efter att ha gjort en del undersökande journalistik, en artikel som betvivlade att några av de brännskadade offren verkligen hade någon anknytning till Falun Gong. Andra nyhetsbyråer började ifrågasätta Xinhua-rapporten när antalet brännskadade offer ökades till sju när de i början hade varit fem i Xinhuas första nyhetsrapport. National’s Review’s rubriker den 14 februari uppgav Beijing is Burning - More lies from the PRC (Peking brinner – Fler lögner från PRC)

Artikeln “Kina trappar upp kriget mot…” i New York Times från den 7 februari, tar upp att det också finns de i Kina som blivit alltmer skeptiska: ”Kinas redan högljudda kampanj att misskreditera Falun Gong: Under den sista veckan har kampanjen överdrivits. Myndigheterna har i ett försök att dra fördel av allmänhetens chock över, vad det verkade, sju följeslagares självbränningsförsök den 23 januari och som medförde en kvinnas död och att fyra andra allvarligt brännskadades, däribland en 12-årig flicka, tillgripit beprövade kommunistiska metoder…

En redaktör som är partimedlem sa: ”De har den här mentaliteten att den enda segern som är mödan värd är en fullständig sådan, utan några överlevande på fiendesidan. Men det är inte längre något inbördeskrig. I dessa dagar är saker så mycket mer komplicerade, samhället är så komplicerat.”

“Propagandaledarna driver alltid saker för långt”, fortsatte redaktören och gav röst åt den vitt spridna och delade bedrövelsen över kommunistpartiets mäktiga och konservativa propagandadepartement...”

Washington Post: Mänsklig eld framkallar kinesiskt mysterium; motivet för offentlig självbränning intensifierar kamp kring Falun Gong
Av Philip P. Pan
4 februari 2001
…Peking säger nej till intervjuer med Liu Siying och de tre andra överlevande, vilka alla vistas på sjuhus med allvarliga brännskador. En tjänsteman från Kaifeng sa att endast Kinas Centraltelevision  (CCTV) och den officiella Nya Kinas Nyhetsbyrå (Xinhua) tilläts tala med deras anhöriga och arbetskamrater. En man som svarade på frågor i dörren till Lius hem hänvisade frågeställarna till regeringen. Men Liu Chunlings grannar vid äppelodlingen beskrev henne som en kvinna med ett besvärligt liv och som led av psykiska problem. Statsmedia identifierade 78-åriga Hao Xiuzhen som hennes adoptivmor. Grannarna berättade att de ofta grälade, innan Liu förra året körde henne ut ur huset.

“Det var något som inte stod rätt till med henne”, sade grannen Liu Min, 51. ”Hon slog sin mor och hennes mor skrek och grät. Hon slog sin dotter också.”

Det fanns också frågor kring hur Liu försörjde sig själv och om var hennes dotters far befann sig. Grannarna berättade att Liu inte var född i Kaifeng och att en man från södra Guangdong-provinsen betalade hennes hyra. Grannen Wen Jian, 22 och andra, sade att Liu arbetade på en lokal nattklubb och fick betalt för att äta middag och dansa med gästerna.

Ingen hade någonsin sett henne utöva Falun Gong.
http://faluninfo.net/DisplayAnArticle.asp?ID=3222

Washington Post: Kina kan anklaga utländska reportrar vid självbränning på Himmelska fridens torg
Av Philip P. Pan
9 februari, 2001
"…Eason Jordan, nyhetsansvarig vid CNN, sa att en producent och en kameraman bevittnade självbränningen då de gjorde en rutinmässig bevakning av torget för att se om det fanns några Falun Gong-protester då det var dagen innan det kinesiska nyåret och att det året innan hade inträffat protester där. Han sa att den film som använts i rapporten från den kinesiska televisionen inte kunde ha kommit från CNN:s videofilm eftersom CNN:s kameraman hade arresterats nästan omedelbart efter händelsens början.”
http://nrstg1p.djnr.com/ (Dow Jones Publications Library)

Media Channel: Bränderna den här gången: Självbränning eller bedrägeri i Peking?
Av Danny Schechter
21 februari 2001
”…Signifikativt nog så sade en av CNN:s producenter som fanns på plats bara 15 meter bort att hon inte såg ett barn där. Regeringen säger att läkare utförde en trakeatomi på offret men en barnläkare sade att om det vore sant så skulle inte barnet kunna tala med detsamma…”
http://www.mediachannel.org/views/dissector/falungong2.shtml

The Boston Globe: Falun Gong vädjar om hjälp, ljusvakor hölls kvällen före FN:s röstning om Kina
Av Charles A. Radin, Globe Staff
18 april 2001
”…Den mest frapperande delen av gårdagens lokala presentation var visningen av en videofilm där vissa partier visas i slow-motion. Efter vad den kinesiska regeringen säger så visar den Falun Gong-utövare som bränner sig själva till döds den 23 januari på Himmelska Fridens torg i centrala Peking. Regeringen har gång på gång visat filmen.

I den långsamma versionen verkar det som om Liu Chunling, en av de två som dog, inte kollapsade på grund av lågorna utan genom att ha blivit nerklubbad av en man i militär överrock. Falun Gong-utövare har identifierat mannen som en polisman…”Liu Chunlings mystiska dödsfall


(klicka på bilden för att se hela sekvensen)

Vem slog ner Liu Chunling bakifrån vid händelsen på Himmelska Fridens torg? Vid en närmare undersökning av CCTV:s video så visar den en angripare som bakifrån kliver fram och slår till Liu Chunling. I bildrutorna 1-4 ser vi honom dyka upp, sedan träda tillbaka för att i bildrutorna 5-10 inte längre vara synlig. Vi ser hur föremålet träffar Liu Chunlings huvud och nacke för att sedan flyga ut i luften och hur hon snabbt faller neråt efter slaget. I bildrutorna 11 och 12 klarnar diset från röken och eldsläckaren och vi ser honom tydligt… Vem är han? Var det så här som hon i verkligheten dog?

Analysen av suspekta delar av "Självbränningsincidenten"
Se online [ hög | låg ]
Ta hem [ hög | låg |
mpeg]
Engelsk 6,13 min

Filmen som visar analysen av "Självbränningen" vinner internationellt filmpris

FGI: Nya bevis bekräftar att påstådd självbränning på Himmelska Fridens Torg var statskonspiration

FN-dokument motbevisar kinesisk propaganda

En analys av skillnaderna mellan den iscensatta och de verkliga självbränningarna på Himmelska Fridens torg

Kinas CCTV:s Li Yuqiang medger att delar av scener ur ”självbränningen” var iscensatt

Vad är den verkliga historien bakom "självbränningen"?

Stuntman eller stand-in: Falska utövare

Läcka vid polisens avdelningskontor på Himmelska Fridens torg avslöjar hur ”självbränningen” iscensattes

Ögonvittnesskildring efter att ha sett deltagarna i "självbränningen" på Himmelska Fridens torg på sjukhus

Falska nyhetsrapporter? ”Det är ingen hemlighet!”