Sök Om Infocentret Startsida | Arkiv | Referensmaterial | Prenumerera
Falun Gong-utövare olagligt arresterade i Belgrad inför toppmöte med Kina
Serbisk polis fängslade Falun Gong-utövare och förvägrade yttrandefrihet

Dagen innan det tredje toppmötet mellan Central- och östeuropeiska länder och Kina inleddes blev flera europeiska medborgare olagligt fängslade i Belgrad för att de planerat att exponera brottet organstöld i Kina.

Europeiska invånare kom till Belgrad där de ville använda sin yttrandefrihet och uppmärksamma de kinesiska myndigheterna på frågan om organstölderna, så som det föreslås i resolutionen från Europaparlamentet, men de greps och berövades sina grundläggande rättigheter.

Advokatkommittén för mänskliga rättigheter (Yucom) i Serbien fastslår att det har skett en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot serbiska såväl som mot utländska medborgare, medlemmar av Falun Gong-rörelsen, och det faktum att vad vi har här är en grupp som betraktas som opposition i Kina, ger oss ännu större anledning till oro. Advokatkommittén för mänskliga rättigheter - Yucom - har skickat en officiell not till inrikesministeriet och justitieministeriet.

Mördade samvetsfångar är huvudkällan för mänskliga organ
New York - Den kinesiska regimens utsagor att den upphör med verksamheten att ta organ från avrättade fångar är propagandatricks ämnade att tysta en växande internationell kritik, och den ignorerar bevisen för att majoriteten av alla organ som rövats i Kina har tagits från mördade samvetsfångar, och främst från Falun Gong-utövare.

De nya bestämmelserna från i torsdags är de senaste i en rad av liknande meddelanden, med början 2007. Inget av dem har förändrat den ohyggliga verksamheten att ta organ från avrättade fångar.

Fångenskap inför öppen ridå - sedan hjärntvättscenter i det tysta
New York - Efter 15 år i fängelse släpptes i lördags Zhiwen Wang fri. Den lokala polisen sände honom emellertid direkt till Pekings Changpingdistrikts hjärntvättscenter. Zhiwen Wang var tidigare ingenjör inom den kinesiska järnvägen och volontär bland utövarna av Falun Gong i Peking.

Han blev myndigheternas måltavla för att han, som man sade, var en "huvudkoordinator". Över kinesisk tv sändes den 26 december 1999 en skenrättegång mot Wang och tre andra koordinatorer, där Wang dömdes till 16 års fängelse. Skådeprocessen hölls under en dag bakom lyckta dörrar, där inget försvar utifrån tilläts, och under julhelgen då det var som minst roligt att västlig media skulle bevaka.

Manifestation uppmärksammar 15 år av brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina
För 15 år sedan inledde Jiang Zemin, dåvarande ledare för det kinesiska kommunistpartiet, en brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina. Det blev en fasansfull kampanj som drabbat miljontals kineser.
Förföljelsen pågår än idag vilket vi uppmärksammar på Norrmalmstorg lördag den 19:e juli kl 11-15 och på söndag den 20:e juli kl 9-11 framför den kinesiska ambassaden i Stockholm.


15-årsdagen för vädjan i Peking - ökat motstånd mot förtrycket
Advokater och medborgare utmanar den kinesiska regimens kampanj mot Falun Gong

New York - Människorättsadvokater och modiga medborgare tar alltmer offentlig ställning mot den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Sedan 2010 har antalet kinesiska medborgare som skrivit under petitioner (ofta med sina riktiga namn) mot bortrövandet av lokalinvånare fortsatt att öka (report), där vissa undertecknare själva fått möta svår förföljelse, allt från trakasserier och förlorat arbete, till fängelse och tortyr.

- Denna nya utveckling visar på två saker. För det första, att det kinesiska folket nu mer allmänt ser igenom regeringspropagandan, såsom den hatiska kampanjen mot Falun Gong. För det andra, man är så trött på kommunistregimen att man är villig att riskera egen säkerhet, för att stå upp för Falun Gong-utövares rättigheter, även om de inte utövar själva, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.Fyra advokater som försvarar Falun Gong-utövare kidnappade
Har utsatts för misshandel och tortyr - precis som de offer de företräder

New York - Fyra framträdande advokater för mänskliga rättigheter som företräder Falun Gong-utövare, fängslades i ett underjordiskt fängelse i nordöstra Kina, officiellt kallat ett "rättsutbildningscenter" (Legal Education Center) och har utsatts för misshandel.

- Kidnappning av Falun Gong-utövare, deras familjemedlemmar och även deras rättsliga företrädare sker dagligdags verklighet i Kina. Även om Xi Jinpings administration basunerar ut om program mot korruption och avskaffande av det allmänt föraktliga arbetslägersystemet, så visar kidnappningarna och misshandeln av de fyra framträdande advokaterna för mänskliga rättigheter tydligt, att i verkligheten har det inte skett någon grundläggande förändring, säger Levi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center.


Styr den kinesiska regimen New Yorks media?
Bisarr presskonferens leder till många artiklar med skadlig propaganda mot Falun Gong

NEW YORK - I kölvattnet efter den uppmärksammade trevaren att köpa New York Times, höll igår den kinesiska återvinningsmagnaten Chen Guangbiao en presskonferens i New York.

Där medverkade två kvinnor som upprepade det kinesiska kommunistpartiets propaganda med förtal av Falun Gong.

Det hela framstår dessväre som en fälla från början och de flesta medier gick rakt in i den.

Det sätt på vilket denna presskonferens genomfördes och hur den senare återgavs, väcker allvarliga frågor för journalister och redaktörer i väst. Räcker det att rapportera uttalanden som gjorts utan någon undersökning, särskilt i fall där till och med en ytlig förståelse om att de inblandade personerna avslöjar en tydlig avsikt från en främmande kommunistregim att använda sig av västerländsk press till att publicera fabrikationer, vilket gör det möjligt att döda oskyldiga människor?

Den påstådda självbränningen, som var i centrum för presskonferensen, har blivit grundligt avfärdad, med bevis som visar att avgörande delar av den officiella historien är helt fabricerade. I själva verket finns det mycket mer belägg för att händelsen var iscensatt av kinesiska myndigheter, än att indikera något om att (verkliga) Falun Gong-utövare skulle varit inblandade (report / video).

EU-parlamentet riktar sig mot den kinesiska regimens organskördsövergrepp
Alltfler regeringar kräver ett slut på dödandet vid organstöld

New York - Europaparlamentet antog igår en resolution som fördömer "den systematiska, statskontrollerade organskörden från... samvetsfångar i Kina, innefattande många Falun Gong-utövare" (full text). Resolutionen uppmanar medlemsländerna att offentligt fördöma den kusliga verksamheten och att tillförsäkra att de inblandade ställs inför rätta.

- Resolutionen har sänt ett kraftfullt budskap till den kinesiska kommunistregimen om att sådana brott mot mänskligheten är oacceptabla i civiliserade samhällen, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

De första rapporterna om att kinesiska statstjänstemän hade överinseende i ett systematiskt dödande av människor för att ta deras inre organ kom i början av 2006.

- Trots all press och skrämselförsök som kinesiska tjänstemän använt för att hindra regeringar från att öppet lyfta fram denna grymhet, vänder sig nu många, såsom EU-parlamentet, mot Peking-regimen för den ska upphöra med denna förfärliga verksamhet. Läs hela


Presskonferens - FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter ombeds sätta press på Kina
1,5 miljoner namn för slut på organstöld

På den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december, håller DAFOH en presskonferens i Los Angeles. Man kommer där be att FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter sätter press på Kina, för att få ett slut på olaglig organskörd från samvetsfångar.

DAFOH,"Läkare mot organskörd", DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), har under fem månader insamlat 1,5 miljoner namnunderskrifter. I petitionen krävs att denna verksamhet, som är djupt oetisk och dödlig, upphör.

Falun Gong-utövare är den grupp som varit mest utsatt för tvingande organskörd. Regimen har speciellt riktat in sig på fängslade Falun Gong-utövare för att ta blodtester, som föregår organstölder, framför andra fångar.

Representanter från de många amerikanska kongressledamöter som stödjer petitionen närvarar vid presskonferensen, liksom Falun Gong-utövare som överlevt förföljelsen i Kina.


Läs pressreleasen från DAFOH:

1.5 Million People Call Upon the UN High Commissioner for Human Rights to Press China to End Forced Organ Harvesting


Arbetsläger stängs - den kinesiska regimen lanserar ny hjärntvättskampanj
"Slutstrid" syftar till att hjärntvätta Falun Gong-utövare

New York - Media har i sin rapportering den senaste tiden karakteriserat det kinesiska kommunistpartiets beslut att stänga de förhatliga arbetslägren som ett framsteg inom mänskliga rättigheter.

Epoch Times har publicerat en förteckning över 56 rundskrivelser från statliga ämbeten runtom i Kina, vilka avslöjar att en ny landsomfattande kampanj att tillintetgöra Falun Gong är på gång. En officiell webbplats uppger, "genomförande av kampanjen 'Slutstrid 2013-2015 för omskolning och transformering'".

- Det är vanligt att kommunistpartiet meddelar om förändringar, vilka är skenbara - och de är ämnade att stärka bilden av partiet - medan det bakom kulisserna fortsätter som tidigare. Vi ser att Falun Gong-utövare sänds till antingen fängelser (efter skenrättegångar) eller omskolningsenheter, även kallade hjärntvättscenter, vilka är något än mer fördolt och godtyckligt än arbetslägersystemet. Den tortyren och de övergrepp som människor utsätts för i dessa center kan vara lika förfärande som i ett arbetsläger. Tillkännagivandet om stängning av arbetsläger är bara en fasad. Verkliga förbättringar för Falun Gong-utövare och andras mänskliga rättigheter i Kina är ännu inte genomförda, säger Lewi Browde i Falun Dafa Information Center.

 
Fakta
FDI: 2010 Annual Report

3796 bekräftade dödsfall
• Över 100 000 olagligt internerade i arbetsläger
• Fler än 500 dömda till fängelsestraff på upp till 18 år
• Hundratusentals olagligt arresterade eller fängslade
Mer fakta
Källor för vår statistik


BLOODY HARVEST
David Kilgour och David Matas rapport om kommunistregimens stöld av Falun Gong-utövares inre organ

610-byrån – en Gestapo-liknande organisation

En global förföljelsekampanj
Kort redogörelse för Kinas ledares attacker mot Falun Gong-utövare runt om i världen


Petitioner
Petition för mänskliga rättigheter och ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina.
Petition till Sveriges regering om koncentrationsläger och organskörd i Kina.

Aktiviteter och Information
United Nations Reports 2000-2010
United Nations Reports on Harvesting Organs from Falun Gong Practitioners
FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong 2004
Rapporten från Falun Gong Human Rights Working Group "2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong."
Pressmöte om rättsprocess
Den 21 september 2004 hölls ett pressmöte i Stockholm, som tillkännagav att rättsprocess förbereds i Sverige mot Jiang Zemin och andra huvudansvariga för förföljelsen. Processen leds av advokat Peter Berquist.
• "Genocide in the New Era"
Den 26–28 januari 2005 hölls denna stora konferens i Stockholm. Över 100 advokater för mänskliga rättigheter, representanter för frivilligorganisationer, välkända personer och diplomater från Europa, Asien och Nordamerika deltog på forumet.
En iscensatt tragedi
Den 23 januari 2001 iscensatte Jiang Zemins fraktion en tragisk händelse på Himmelska Fridens torg i Peking, den så kallade "självbränningen". Den var ämnad att vända det kinesiska folket mot Falun Gong och nyttjades hänsynslöst för att rättfärdiga förföljelsen. En analys av filmupptagningen visar dock den klumpiga iscensättningen och avslöjar att det är regimen själv som ligger bakom dådet och hur långt den är beredd att gå.

Senaste numret av Compassion
Compassion Magazine 2010
• Compassion 2007 (pdf, magazin på engelska) Läs online

För mediarapportering
Klarläggande om Falun Gong

Länkar
Falundafa.org
Information om böckerna, övningarna, kontaktpersoner och övningsplatser etc.
Clearharmony.net
Information om Falun Dafa i Europa och förföljelsen i Kina
Falun Dafa Information Center
Nyheter och information om Falun Gong världen över